Wanneer je deelneemt aan een actie, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief of gebruik maakt van de interactieve diensten van Radio Veronica, worden de door jou verstrekte gegevens door ons vastgelegd.

Radio Veronica vindt het belangrijk om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe Radio Veronica met jouw gegevens omgaat kun je lezen in de Privacyverklaring van Talpa Radio, waarvan Radio Veronica onderdeel uitmaakt. Deze privacyverklaring bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie, het gebruik van cookies en de beveiliging van je gegevens.

Talpa Radio Privacy Policy

1. Algemeen

Talpa Radio Holding B.V. (hierna: ‘Talpa Radio’), respecteert jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: ‘persoonsgegevens’) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Talpa Radio is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Talpa Radio is gevestigd aan Bergweg 70, 1217 CS te Hilversum. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via  privacy@talparadio.nl.

2. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de producten of diensten van Talpa Radio, of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 18 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Talpa Radio verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Talpa Radio kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over je talenten en interesses of andere gegevens die jij als gebruiker van één of meer van onze websites of apps verstrekt. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde bezoekgegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

4. Doeleinden

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om je de diensten, producten en/of informatie van Talpa Radio (al dan niet via onze websites en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  • opdat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
  • om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Talpa Radio, waaronder als deelnemer, acteur, kandidaat, publiek, etc.;
  • om je gebruikersinformatie en serviceberichten toe te sturen;
  • om je (elektronische) commerciële boodschappen van Talpa Radio toe te sturen, alsmede van derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Talpa Radio adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc.;
  • om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden en waarmee Talpa Radio een bewerkersovereenkomst heeft afgesloten waarin de bewerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze Privacy Policy na te leven. We kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die met jouw toestemming zijn verzameld in het kader van jouw gebruik van onze websites, apps, producten of diensten (waaronder deelname aan een programma).

5. Derden

Wij kunnen jouw gegevens verspreiden onder derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Talpa Radio adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien je daarvoor voorafgaand jouw ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

6. Beveiliging

Talpa Radio heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Links naar websites van anderen

Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en verwijzen hiervoor naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Talpa Radio heeft daar geen invloed op.

8. Tracking & Profiling

Via onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van Tracking & Profiling technieken. Wij kunnen op basis van uit Tracking & Profiling verkregen informatie gegevens uitwisselen binnen Talpa Radio en haar groepsmaatschappijen en combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van jouw gebruik van onze websites, apps, producten of diensten (waaronder deelname aan een televisieprogramma). Daarbuiten zullen wij deze informatie niet verspreiden onder derden, tenzij in de Tracking & Profiling Policy of in deze Privacy Policy anders is aangegeven of jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Meer informatie over de toegepaste Tracking & Profiling technieken vind je in onze  Tracking & Profiling Policy.

9. Inzage, correctie en recht van verzet

Jouw persoonsgegevens worden door Talpa Radio niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan. Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via dit mailadres  privacy@talparadio.nl of per post aan Talpa Radio, Bergweg 70, 1217 CS te Hilversum, onder vermelding van ‘Recht van verzet’. Ook kan je aangeven dat je niet langer prijs stelt op het vertrekken van je persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen/derden en het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Talpa Radio Privacy Policy (download) - 24 april 2017